Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Truyện ngắn: Cọng cỏ kiêu hãnh

Minh họa của họa sĩ Đỗ Phấn.
Minh họa của họa sĩ Đỗ Phấn.