Truyện ngắn: Con người với nhau

Hoa giấy rơi trên mặt đất (nguồn: dep.anh9.com).
Hoa giấy rơi trên mặt đất (nguồn: dep.anh9.com).