Truyện ngắn: Bến Gừa

Nhà văn Trần Dũng.
Nhà văn Trần Dũng.