Trường Tiểu học xã Quảng Sơn: Rạng ngời tuổi 100

Học sinh Trường Tiểu học xã Quảng Sơn thăm quan, học tập dã ngoại 
tại Bia tưởng niệm lãnh binh Mai Lượng - danh nhân lịch sử quê ở Quảng Sơn. 
Ảnh: Trường Tiểu học xã Quảng Sơn.
Học sinh Trường Tiểu học xã Quảng Sơn thăm quan, học tập dã ngoại tại Bia tưởng niệm lãnh binh Mai Lượng - danh nhân lịch sử quê ở Quảng Sơn. Ảnh: Trường Tiểu học xã Quảng Sơn.
Học sinh Trường Tiểu học xã Quảng Sơn thăm quan, học tập dã ngoại tại Bia tưởng niệm lãnh binh Mai Lượng - danh nhân lịch sử quê ở Quảng Sơn. Ảnh: Trường Tiểu học xã Quảng Sơn.
Lên top