Trường sinh bất tử - cuộc kiếm tìm lạ lùng nhất thế gian

Mô phỏng hệ thống kết nối não người với máy trong dự án Neuralink. Nguồn: AFP
Mô phỏng hệ thống kết nối não người với máy trong dự án Neuralink. Nguồn: AFP
Mô phỏng hệ thống kết nối não người với máy trong dự án Neuralink. Nguồn: AFP
Lên top