Trường Lưu: Mỏ vàng di sản và du lịch

Đền thờ Nguyễn Huy Tự. Ảnh: Trịnh Sinh
Đền thờ Nguyễn Huy Tự. Ảnh: Trịnh Sinh
Đền thờ Nguyễn Huy Tự. Ảnh: Trịnh Sinh
Lên top