Trương Đăng Dung với khắc khoải phận người

Nhà thơ Trương Đăng Dung khi dịch truyện kiều (30 tuổi). Ảnh: NVCC
Nhà thơ Trương Đăng Dung khi dịch truyện kiều (30 tuổi). Ảnh: NVCC
Nhà thơ Trương Đăng Dung khi dịch truyện kiều (30 tuổi). Ảnh: NVCC
Lên top