Ở chốn lao xao

Trung thu còn ở trong lòng

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.