Trung tâm Hàng Cỏ - một mô hình TOD điển hình và hiệu quả

Việc phải kiến tạo nên một trung tâm trung chuyển có vai trò tập hợp và dẫn dắt các quá trình lưu chuyển trên không gian của toàn thành phố cũng như cho cả các chuyến đi liên vùng là một đòi hỏi khách quan, bức thiết. Ảnh minh họa
Việc phải kiến tạo nên một trung tâm trung chuyển có vai trò tập hợp và dẫn dắt các quá trình lưu chuyển trên không gian của toàn thành phố cũng như cho cả các chuyến đi liên vùng là một đòi hỏi khách quan, bức thiết. Ảnh minh họa
Việc phải kiến tạo nên một trung tâm trung chuyển có vai trò tập hợp và dẫn dắt các quá trình lưu chuyển trên không gian của toàn thành phố cũng như cho cả các chuyến đi liên vùng là một đòi hỏi khách quan, bức thiết. Ảnh minh họa
Lên top