Trung đoàn Thủ đô huấn luyện tân binh

Súng AK-47 được sử dụng trong công tác huấn luyện tân binh, đây là loại vũ khí có sức ảnh hưởng quan trọng đến bộ mặt chiến tranh hiện đại, gắn liền với hình ảnh người lính giải phóng trong kháng chiến chống Mỹ, trở thành thứ vũ khí mang tính biểu tượng của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Súng AK-47 được sử dụng trong công tác huấn luyện tân binh, đây là loại vũ khí có sức ảnh hưởng quan trọng đến bộ mặt chiến tranh hiện đại, gắn liền với hình ảnh người lính giải phóng trong kháng chiến chống Mỹ, trở thành thứ vũ khí mang tính biểu tượng của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Súng AK-47 được sử dụng trong công tác huấn luyện tân binh, đây là loại vũ khí có sức ảnh hưởng quan trọng đến bộ mặt chiến tranh hiện đại, gắn liền với hình ảnh người lính giải phóng trong kháng chiến chống Mỹ, trở thành thứ vũ khí mang tính biểu tượng của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Lên top