Trong thăng trầm của lịch sử: Lợi ích quốc gia, dân tộc trên hết

Báo "Việt Nam Độc lập" phát hành trên Chiến khu Việt Bắc, họa bản ra tháng 7.1945 của báo đã tuyên truyền về nhiệm vụ của Việt Minh là cứu phi công Mỹ. Báo đưa ra những hướng dẫn bằng hình ảnh khi cứu phi công Mỹ rất cụ thể. Số họa bản này được in bằng các màu đen, đỏ, xanh, trên khổ giấy kích thước (29×39) cm. Ở góc trái phía trên in cờ Mỹ. Góc phải phía trên in cờ VN. Tên báo “Việt Nam độc lập” viết chữ to màu đen, phía dưới tên báo có hai câu thơ lục bát: “Quân đội Mỹ là bạn ta/ Cứu phi công Mỹ mới là Việt Minh”. Phía dưới hai câu thơ là lời động viên của tòa báo: “Ai cứu được phi công Mỹ, đoàn thể Việt Minh sẽ trọng thưởng”. Ảnh tư liệu
Báo "Việt Nam Độc lập" phát hành trên Chiến khu Việt Bắc, họa bản ra tháng 7.1945 của báo đã tuyên truyền về nhiệm vụ của Việt Minh là cứu phi công Mỹ. Báo đưa ra những hướng dẫn bằng hình ảnh khi cứu phi công Mỹ rất cụ thể. Số họa bản này được in bằng các màu đen, đỏ, xanh, trên khổ giấy kích thước (29×39) cm. Ở góc trái phía trên in cờ Mỹ. Góc phải phía trên in cờ VN. Tên báo “Việt Nam độc lập” viết chữ to màu đen, phía dưới tên báo có hai câu thơ lục bát: “Quân đội Mỹ là bạn ta/ Cứu phi công Mỹ mới là Việt Minh”. Phía dưới hai câu thơ là lời động viên của tòa báo: “Ai cứu được phi công Mỹ, đoàn thể Việt Minh sẽ trọng thưởng”. Ảnh tư liệu
Báo "Việt Nam Độc lập" phát hành trên Chiến khu Việt Bắc, họa bản ra tháng 7.1945 của báo đã tuyên truyền về nhiệm vụ của Việt Minh là cứu phi công Mỹ. Báo đưa ra những hướng dẫn bằng hình ảnh khi cứu phi công Mỹ rất cụ thể. Số họa bản này được in bằng các màu đen, đỏ, xanh, trên khổ giấy kích thước (29×39) cm. Ở góc trái phía trên in cờ Mỹ. Góc phải phía trên in cờ VN. Tên báo “Việt Nam độc lập” viết chữ to màu đen, phía dưới tên báo có hai câu thơ lục bát: “Quân đội Mỹ là bạn ta/ Cứu phi công Mỹ mới là Việt Minh”. Phía dưới hai câu thơ là lời động viên của tòa báo: “Ai cứu được phi công Mỹ, đoàn thể Việt Minh sẽ trọng thưởng”. Ảnh tư liệu
Lên top