Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Văn hóa - Xã hội

Trọn một tấm lòng

Cầu An Hải - Côn Đảo (1991). Bột màu 53 x 66cm.
Cầu An Hải - Côn Đảo (1991). Bột màu 53 x 66cm.