Trọn đời vẽ bằng chất liệu “miệt vườn”

Trong suốt cuộc đời làm nghề của mình, ông Năm đã cho ra đời hàng trăm tác phẩm về Bác Hồ. Ảnh: N.Tri
Trong suốt cuộc đời làm nghề của mình, ông Năm đã cho ra đời hàng trăm tác phẩm về Bác Hồ. Ảnh: N.Tri
Trong suốt cuộc đời làm nghề của mình, ông Năm đã cho ra đời hàng trăm tác phẩm về Bác Hồ. Ảnh: N.Tri
Lên top