Trở thành “đại gia” nhờ trang điểm búp bê

Ngọc Sang (phải) đã trở thành “đại gia” với mức thu nhập 50-60 triệu đồng/tháng từ nghề trang điểm, làm đẹp cho búp bê.
Ngọc Sang (phải) đã trở thành “đại gia” với mức thu nhập 50-60 triệu đồng/tháng từ nghề trang điểm, làm đẹp cho búp bê.
Ngọc Sang (phải) đã trở thành “đại gia” với mức thu nhập 50-60 triệu đồng/tháng từ nghề trang điểm, làm đẹp cho búp bê.
Lên top