Trở lại Tân Kỳ

Ban liên lạc F356 Thanh Hóa tặng nhà tình nghĩa cho 2 CCB khó khăn. Ảnh: NVCC.
Ban liên lạc F356 Thanh Hóa tặng nhà tình nghĩa cho 2 CCB khó khăn. Ảnh: NVCC.
Ban liên lạc F356 Thanh Hóa tặng nhà tình nghĩa cho 2 CCB khó khăn. Ảnh: NVCC.
Lên top