Trịnh Xuân Thuận - Nguyên Lê & những bản “nhạc trời”