Triều Nguyễn với công cuộc xây dựng Kinh thành Huế

Vạc đồng thời Nguyễn trong Hoàng Thành, Huế. Ảnh: Thái Hoàng
Vạc đồng thời Nguyễn trong Hoàng Thành, Huế. Ảnh: Thái Hoàng
Vạc đồng thời Nguyễn trong Hoàng Thành, Huế. Ảnh: Thái Hoàng
Lên top