Tác phẩm và dư luận

Triển lãm “Mảnh ghép”: Những không gian cất tiếng

“Phố bên sông” - tranh của Nguyễn Như Đức.
“Phố bên sông” - tranh của Nguyễn Như Đức.