Văn hóa - Xã hội

Triển lãm “12 dòng tranh dân gian tiêu biểu Việt Nam”: Có đánh thức giấc mơ “Ông đồ”?

Gà đàn, tranh Đông Hồ.
Gà đàn, tranh Đông Hồ.