Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

TS Phan Thanh Hải:

Trên vai gánh nặng di sản