Tản mạn

Trên một con đường

Hồ Bày Mẫu bên đường Lê Duẩn, Hà Nội.
Hồ Bày Mẫu bên đường Lê Duẩn, Hà Nội.