Trên đỉnh Ngọa Vân

Đứng trên cao mới nhìn được xa.
Đứng trên cao mới nhìn được xa.
Đứng trên cao mới nhìn được xa.
Lên top