Điểm nhấn trong tuần

“Trào lưu hay cơn sốt rồi cũng sẽ qua đi”

Hàng trăm bạn trẻ tụ tập tại các “thánh địa” Pokémon hàng đêm.
Hàng trăm bạn trẻ tụ tập tại các “thánh địa” Pokémon hàng đêm.