Tranh khỏa thân: Nghệ thuật hay cấm kỵ

Một bức họa khỏa thân của họa sĩ Lưu Công Nhân.
Một bức họa khỏa thân của họa sĩ Lưu Công Nhân.