Trăng Mường Lò anh mang về xuôi

Ảnh: Thanh Miền
Ảnh: Thanh Miền
Ảnh: Thanh Miền
Lên top