Trần Linh Quý - trọn một đời đam mê quan họ

Trần Linh Quý với các nghệ nhân quan họ làng Thổ Hà (Việt Yên). Ảnh: BQT
Trần Linh Quý với các nghệ nhân quan họ làng Thổ Hà (Việt Yên). Ảnh: BQT
Trần Linh Quý với các nghệ nhân quan họ làng Thổ Hà (Việt Yên). Ảnh: BQT
Lên top