Trải nghiệm kinh hoàng của những người sống sót sau khi bị cá mập cắn

Cá mập trắng chỉ là một trong ba loài cá mập từng tấn công con người. Ảnh: AFP
Cá mập trắng chỉ là một trong ba loài cá mập từng tấn công con người. Ảnh: AFP
Cá mập trắng chỉ là một trong ba loài cá mập từng tấn công con người. Ảnh: AFP
Lên top