Trà mây

Người Cờ Lao đỏ ở xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang hái những búp trà ướp trong sương mù, la đà trong mây suốt bốn mùa. Ảnh: Trần Chí Nhân
Người Cờ Lao đỏ ở xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang hái những búp trà ướp trong sương mù, la đà trong mây suốt bốn mùa. Ảnh: Trần Chí Nhân
Người Cờ Lao đỏ ở xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang hái những búp trà ướp trong sương mù, la đà trong mây suốt bốn mùa. Ảnh: Trần Chí Nhân
Lên top