Kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng Miền Nam - Thống nhất đất nước 30.4.1975 - 30.4.2020:

Trả lại nền móng cho di tích lịch sử Trại Davis Sài Gòn

Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân của đoàn đại biểu quân sự Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tháng 4.2012. Ảnh: Việt Dương
Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân của đoàn đại biểu quân sự Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tháng 4.2012. Ảnh: Việt Dương
Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân của đoàn đại biểu quân sự Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tháng 4.2012. Ảnh: Việt Dương
Lên top