TP.Hà Nội: Những công trình chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Tham dự buổi lễ khánh thành dự án nút giao thông đường Vành đai 3 có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh và lãnh đạo một số bộ, ngành, TP.Hà Nội.
Tham dự buổi lễ khánh thành dự án nút giao thông đường Vành đai 3 có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh và lãnh đạo một số bộ, ngành, TP.Hà Nội.
Tham dự buổi lễ khánh thành dự án nút giao thông đường Vành đai 3 có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh và lãnh đạo một số bộ, ngành, TP.Hà Nội.
Lên top