TP Hồ Chí Minh và những đề xuất cải cách lớn trong giáo dục

TPHCM đang có những đề xuất cải cách lớn trong giáo dục. Ảnh minh họa: Khương Quỳnh
TPHCM đang có những đề xuất cải cách lớn trong giáo dục. Ảnh minh họa: Khương Quỳnh
TPHCM đang có những đề xuất cải cách lớn trong giáo dục. Ảnh minh họa: Khương Quỳnh

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM