Điểm nhấn trong tuần

Tour vùng cao lên ngôi

Du khách được thưởng thức điệu múa của các cô gái Thái khi đến Cha Lang - Mai Châu (Hòa Bình).
Du khách được thưởng thức điệu múa của các cô gái Thái khi đến Cha Lang - Mai Châu (Hòa Bình).