Tổng thống Biden ở Châu Âu: Giành lại đồng minh

Tổng thống Biden phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh G7. Ảnh: AFP
Tổng thống Biden phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh G7. Ảnh: AFP
Tổng thống Biden phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh G7. Ảnh: AFP
Lên top