Tổng Giám đốc Biển Đông POC Ngô Hữu Hải: “Không bao giờ quên được khoảnh khắc lịch sử ấy...”

Tổng Giám đốc Ngô Hữu Hải (người bên phải ảnh), kiểm tra công tác vận hành giàn PQP-HT.
Tổng Giám đốc Ngô Hữu Hải (người bên phải ảnh), kiểm tra công tác vận hành giàn PQP-HT.
Tổng Giám đốc Ngô Hữu Hải (người bên phải ảnh), kiểm tra công tác vận hành giàn PQP-HT.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top