Tom Hayden - người truyền cảm hứng cho các phong trào hòa bình

Tom Hayden.
Tom Hayden.