Tới Tam Tinh Đôi - Kim Sa, tôi gặp những bất ngờ

Tượng đầu bằng đồng được khai quật năm 1996, ở hầm hiến tế số 2, có hình mặt người kỳ lạ (tai to như tai voi, mũi thẳng, mặt vuông, miệng hẹp rộng ngang chiều khuôn mặt, lông mày rậm; mắt hình quả hạnh nhân, tóc tết đuôi sam phía sau gáy...).
Tượng đầu bằng đồng được khai quật năm 1996, ở hầm hiến tế số 2, có hình mặt người kỳ lạ (tai to như tai voi, mũi thẳng, mặt vuông, miệng hẹp rộng ngang chiều khuôn mặt, lông mày rậm; mắt hình quả hạnh nhân, tóc tết đuôi sam phía sau gáy...).
Tượng đầu bằng đồng được khai quật năm 1996, ở hầm hiến tế số 2, có hình mặt người kỳ lạ (tai to như tai voi, mũi thẳng, mặt vuông, miệng hẹp rộng ngang chiều khuôn mặt, lông mày rậm; mắt hình quả hạnh nhân, tóc tết đuôi sam phía sau gáy...).
Lên top