Tiến sĩ Kimberly Kay Hoàng:

“Tôi muốn nhìn rõ hơn cuộc đời của các cô gái mãi dâm”