Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tôi đã ăn cả cánh đồng hoa

Minh họa của Choai.
Minh họa của Choai.