Tôi đã ăn cả cánh đồng hoa

Minh họa của Choai.
Minh họa của Choai.