“Tọa độ” của Jacques Dournes

Một trong những tác phẩm quan trọng về con người và vùng đất Tây Nguyên. Ảnh: Omega Plus cung cấp
Một trong những tác phẩm quan trọng về con người và vùng đất Tây Nguyên. Ảnh: Omega Plus cung cấp
Một trong những tác phẩm quan trọng về con người và vùng đất Tây Nguyên. Ảnh: Omega Plus cung cấp
Lên top