Tinh thần thép của nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống dịch

Tại tâm dịch Bắc Giang, hơn 11.000 mẫu bệnh phẩm đã được các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí lấy xuyên đêm. Để người dân có thể bình yên, các bác sĩ đã chạy đua hối hả thần tốc, thần tốc hơn nữa. Nguồn: Bộ Y tế
Tại tâm dịch Bắc Giang, hơn 11.000 mẫu bệnh phẩm đã được các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí lấy xuyên đêm. Để người dân có thể bình yên, các bác sĩ đã chạy đua hối hả thần tốc, thần tốc hơn nữa. Nguồn: Bộ Y tế
Tại tâm dịch Bắc Giang, hơn 11.000 mẫu bệnh phẩm đã được các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí lấy xuyên đêm. Để người dân có thể bình yên, các bác sĩ đã chạy đua hối hả thần tốc, thần tốc hơn nữa. Nguồn: Bộ Y tế
Lên top