Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam Định: Trước và sau khi ghi danh tầm nhân loại

Hoạt động thờ mẫu tam phủ ở Nam Định. Ảnh: B.Q.T
Hoạt động thờ mẫu tam phủ ở Nam Định. Ảnh: B.Q.T
Hoạt động thờ mẫu tam phủ ở Nam Định. Ảnh: B.Q.T
Lên top