Tiêu cái tâm tình

Thịt lợn quay lá mác mật, món ăn đặc sản của người Tày, Nùng. 
Ảnh: Đỗ Quang Tuấn Hoàng
Thịt lợn quay lá mác mật, món ăn đặc sản của người Tày, Nùng. Ảnh: Đỗ Quang Tuấn Hoàng
Thịt lợn quay lá mác mật, món ăn đặc sản của người Tày, Nùng. Ảnh: Đỗ Quang Tuấn Hoàng
Lên top