Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tác phẩm và dư luận

Tiếng vọng của một tâm hồn đẹp

Một số bức tranh của họa sĩ Nguyễn Khánh Toàn được chọn bán đấu giá ủng hộ hai quỹ từ thiện.
Một số bức tranh của họa sĩ Nguyễn Khánh Toàn được chọn bán đấu giá ủng hộ hai quỹ từ thiện.