Tiếng nói của hội họa trong cuộc chiến chống COVID-19

Hoa hậu Khánh Vân vẽ và bán tranh ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19. Ảnh: NVCC
Hoa hậu Khánh Vân vẽ và bán tranh ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19. Ảnh: NVCC
Hoa hậu Khánh Vân vẽ và bán tranh ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19. Ảnh: NVCC
Lên top