Tiếng lòng của người dân xóm chài ở Hải Phòng trước ngày di dời

Tháng 5.2020, xóm chài Tam Bạc sẽ di dời để phục vụ dự án chỉnh trang đô thị.
Tháng 5.2020, xóm chài Tam Bạc sẽ di dời để phục vụ dự án chỉnh trang đô thị.
Tháng 5.2020, xóm chài Tam Bạc sẽ di dời để phục vụ dự án chỉnh trang đô thị.
Lên top