Tiếng gọi bến bờ

Đất mũi Cà Mau. Ảnh: TL
Đất mũi Cà Mau. Ảnh: TL