"Tiên ông" 30 năm chữa bệnh cho người nghèo dưới chân núi Tản Viên

Ông Phạm Thọ Tầng chu đáo hỏi han khi khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Ảnh: PV
Ông Phạm Thọ Tầng chu đáo hỏi han khi khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Ảnh: PV
Ông Phạm Thọ Tầng chu đáo hỏi han khi khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Ảnh: PV
Lên top