Thụy Vân: Nếu không làm á hậu, tôi vẫn sẽ là một MC

Lên top