Thủy điện - nguồn năng lượng cho Châu Á trong thế kỷ 21?

Đập Tam Hiệp (Trung Quốc) sản suất lượng điện đủ cung cấp cho 80 triệu hộ gia đình. Ảnh: Tân Hoa xã
Đập Tam Hiệp (Trung Quốc) sản suất lượng điện đủ cung cấp cho 80 triệu hộ gia đình. Ảnh: Tân Hoa xã
Đập Tam Hiệp (Trung Quốc) sản suất lượng điện đủ cung cấp cho 80 triệu hộ gia đình. Ảnh: Tân Hoa xã
Lên top