Gặp gỡ cuối tuần

THƯỢNG TỌA THÍCH THANH PHONG, TRỤ TRÌ CHÙA VĨNH NGHIÊM: “Đã làm người thì phải thương dân, yêu nước”

Hòa thượng Thích Thanh Phong.
Hòa thượng Thích Thanh Phong.
Hòa thượng Thích Thanh Phong.
Lên top